Ministru prezidenta Ivara Godmaņa Jaungada uzruna (par pingvīniem)

2008. gada 31. decembrī

Godātie Latvijas ļaudis!

Atļaujiet Jūs uzrunāt šajās 2008.gada aizritošajās minūtēs

[...]

Ziniet, kad Antarktīdā ir sniega vētra, pingvīni to pārziemo, saspiežoties ar mugurām kopā, vienā lielā aplī. Ja kāds noklīst, viņi to atgriež atpakaļ.

[...]

Pilns uzrunas teksts:
http://www.mk.gov.lv/lv/mp/runas-pazinojumi/MPrunas/05012009/